Svet-Stranek.cz
Kolik zemí a krajin jsem poznal, tolikrát jsem žil.
DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFIE

Přes Svinesund do země Trollů - reportáž:Kolik zemí a krajin jsem poznal, tolikrát jsem žil.

Přes Svinesund do země Trollů - reportáž

Přes Svinesund do země Trollů - reportáž

Most Svinesund , brána do země Trolů

Hranici mezi Švédskem a Norskem tvoří dva mosty u Svinesundu. Překlenují ústí zálivu Idefjord.

Starší, dvouproudový most z roku 1946 ještě krajinu stále zdobí a je funkční, ale pro současnou dopravu po dálnici E6, spojující Göteborg ve Švédsku a Oslem v Norsku se již stal nevyhovujícím.

Proto zde byl 10. června 2005 uveden do provozu další, největší jedno obloukový most na světě. Byl otevřen při příležitosti oslav 100. výročí nezávislosti Norska na Švédsku.

 

Most je vzdálen 500 metrů od otevřeného moře, je dlouhý 704 m, 28 m široký a maximální výška nad hladinou je 92 m. Rozpětí oblouku je 247 m. Je postaven ze železobetonu a hmotnost ocelové konstrukce je přibližně 7600 tun.
Mostovka se skládá ze dvou dutých ocelových nosníků, zavěšených po obou stranách nosného oblouku ve výšce 60 m nad hladinou. Profil pro průjezd lodí je tak 55 x 70 m. Na švédské straně bylo třeba pro příjezdovou část vybudovat čtyři pilíře, na norské straně je pouze jeden.
Vzhledem k mimořádně velkému rozpětí působí konstrukce velmi štíhle a architektonicky odvážně.

Stavba mostu byla mimořádně náročná hlavně z důvodu neobyčejně velkého rozpětí oblouku.

Trvala tři roky, celkové náklady činily přibližně 63 miliónů EUR a byla financována Švédskem i Norskem. Protože most leží z větší části na švédské straně, podílelo se Švédsko na investici 60 % a Norsko 40 %. Na realizaci projektu se účastnili i čeští specialisté - společnost Hutní montáže Ostrava. Přes most přejíždí přibližně 15 000 vozidel denně a pochopitelně se zde vybírá nemalé mýtné.V současné době činí cca 120 Sek za průjezd kamionu.

Norsko je celkově překrásná země. Jeho obyvatelé jsou si toho vědomi a jsou na svou vlast patřičně hrdi. Když jsou doma, vyvěšují například státní vlajku, tak jako se u nás oznamuje přítomnost prezidenta na hradě.

 

V říši zimní královny

 

Ačkoliv jeNorsko nádherné ve všech ročních obdobích, já osobně jej mám nejradějiv zimě. Silné mrazy a hromady sněhu mi k této zemi nějak přirozeněpatří.

Nemusíte přitom jezdit ani příliš daleko. Hned zde, poblíž Svinesundu, naleznete spoustuzajímavostí. Na snímku s vodotryskem je přístav v Mossu, který sloužík přepravě osob i nákladní dopravy do Hortenu, ležícího na druhém pobřežífjordu.

Dalšífotografie jsou z přístavního města Halden. Leží již hlouběji ve vnitrozemí,a protože se sem již nedostanou ani teplé golfské proudy, ani vysoké vlny, zasilných mrazů v zimě zcela zamrzá. V době pořizování obrázků jsem zdetrávil víkend a bylo 25 stupňů pod nulou. V pátek rozbíjeli dělnícizamrzlý vjezd do přístavu ledoborci a protiledovou technikou, v soboturáno již bylo vše opět ve stavu, jaký vidíte na fotografiích. Nejhůře jsou natom majitelé menších, rybářských lodí. Pokud jim lodě zamrznou u břehu, jsouvětšinou odsouzeni k čekání na jaro a musí si najít jinou, příležitostnoupráci. Lodě přes nekrutější období pouze temperují a nechávají běhat motory,aby jim mráz techniku zcela neroztrhal.

Nadpřístavem a nad městem se na kopci tyčí nikdy nedobitá pevnost „Fredriksten“.

Je proNorsko jakousi náhradou za pevnost „Bohus“ (mimochodem také nikdy nedobitou), okterou Norové přišli v roce 1658 tzv. „Roskildskou smlouvou“, podle nížbyla provincie Wiken – nebo též Bohusia postoupena Švédsku. Naproti pevnosti stojípomníkšvédského krále Karla XII, který zde byl při obléhání pevnosti v r. 1718zastřelen.

 

Fjordy –nefjordy

 

Dalšísnímky jsou z oblasti Buskerud, cca 50 km nad Oslem, směrem na Bergen. Jena nich jezero Tyrifjorden. I zálivům těchto jezer se říká fjordy, i kdyžnejsou s mořem propojeny. Naleznete zde nádherná jezera s obrovskouhloubkou (nejhlubším jezerem je Hornindalsvatnet – hl. 514m), nebos velikou rozlehlostí a spoustou obydlených ostrovů.

Tyrifjordenmá největší hloubku 330m a rozlohu přes 138 km2. I tady se mnoho ostrovanů, čidomorodců, žijících na pobřeží živí rybařinou, dokud jezero nezamrzne. Pakjezdí za prací na sněžných skútrech až do vzdálených měst.

Životv těchto místech se může zdát nezávislému pozorovateli příliš drsný atěžký. Je to však otázka zvyku a priorit. Člověk, navyklý městskému ruchu by sizde zvykal asi opravdu těžko. Milovníky nezkažené a opravdu divoké,  krásné přírody, musí tato místa uchvátit jižpři první návštěvě. Osobně si dovedu mnohem lépe představit život na březíchtěchto jezer, než v centru velkých, hlukem a smogem zamořených měst. Navícjsem fotograf a večerní a ranní světlo v celé Skandinávii, obloha stálepokryta zajímavými mračny, přístavy plné lodí, to vše je pro tyto zeměcharakteristické a proto jsem si je tak zamiloval.

Poslednízáběry jsou opět z okolí …fjordu, mezi Mossem a Svinesundem. Je to místonedaleko hlavního tahu z Osla do Göteborgu. Stačí zastavit na benzinovépumpě „Shell“, cca 6km za Mossem, obejít kopec, za kterým je záliv ukryt, ajste u vody.  

Norsko, cestaTrolů, Lofoty, oblast Bergenu a další místa jsou natolik zajímavá, že stojí zasamostatné povídání, které se pokusím shrnout v jiné knížce. Příště sevšak ještě vrátíme zpět do Švédska a podíváme se druhým směrem, od západníhopobřeží směrem na východ.